חזרה

מתחם משרדי קק"ל

הצעה להעתקת המטה הראשי של משרדי קק״ל ממרכז ירושלים, ואיחודם עם מתחם משרדים וותיק הנמצא בלב יער אשתאול, ליצירת מרחב ציבורי ייצוגי עבור קק״ל.

מפעל הייעור של קק"ל, המתבצע בגישה של פיתוח בר קיימא ( Sustainable Development ), נועד להבטיח את איכות החיים והסביבה בישראל וברוח זו תוכנן המתחם החדש כחלק אינטגרלי מהסביבה המיוערת- מבנה ירוק, המציג פרופיל נמוך במורד צלע ההר וחשוף לנוף במלואו.

מחקרים מראים כי לעבודה בסביבת מתקדמת וירוקה, המתחשבת בצרכי הסביבה השלכות חיוביות על העובדים והארגון, היא משפיעה באופן חיובי על היכולת הקוגניטיבית של השוהים בה ומעלה את הפרודוקטיביות הכוללת. חשיפת העובדים לנוף ירוק יוצרת אווירה רגועה ומעודדת יצירתיות.

כמתכננים המודעים לחשיבות הקשר בין הסביבה הפיזית לארגון, תוכנן הקומפלקס כמבנה ירוק (תואםת״י 5281). כחלק מתפיסה זו נלקחו בחשבון עקרונות תכנון ביו אקלימי (דוגמת מקסום חזיתות דרומיות להשגת חימום סולארי פאסיבי-אפקטיבי בחורף, ואוורור טבעי בקיץ, המאפשר קירור פאסיבי של המבנה במהלך הלילה), יצירת סביבת עבודה נעימה מוארת ומאווררת וחלוקה לחללי עבודה מגוונים שיענו מחד על הצורך בפרטיות ומאידך יחזקו את תחושת השייכות לארגון.