חזרה

ההתמחויות שלנו

BIM

Building Information Modeling היא שיטת עבודה במסגרת מערכת משולבת, שניהול הידע בה מתבצע באמצעות מודלים תלת ממדיים פרמטריים, המייצגים את המבנה על כל חלקיו ותשתיותיו. שיטה זו מאפשרת לייעל ולשפר את איכות התכנון והביצוע ולהפחית משמעותית קונפליקטים במהלכם.

בשיטה זו, מכלול המידע הקיים והמתוכנן של הפרויקט מתורגם למודל תלת ממדי ממוחשב, המשמש כייצוג מוקטן ומדויק של הבניין המתוכנן להיבנות, על כל נדבכיו השונים – הוויזואליים, הארכיטקטוניים והכלכליים כאחד. מדובר בשינוי תפיסתי מהותי בתחום האדריכלות והבניה ולכן הפכה העבודה ב BIM לתו תקן ולסטנדרט מנחה במדינות רבות בעולם.

המשרד שלנו הוא מחלוצי העבודה ב BIM  ואנומבצעים כיום כל פרויקט, מתחילתו ועד סופו, באמצעות מתודולוגיה זו ושימוש בתכנת  REVIT. תכנת REVIT  היא תכנת תכנון בתלת מימד המאפשרת בניית המודל המרחבי המכיל את כל מרכיבי המבנה ובנוסף מאפשרת עבודה שיתופית בענן של צוות הפרויקט כולו.

תכנון מבנים מורכבים ועתירי מערכות

האתגר המקצועי בתכנון מבנים הנדסיים מורכבים הנו שילוב בין עיצוב אדריכלי, תכנון נכון ויעיל וטכנולוגיות מתקדמות ובמקביל מיתוג המשקף את פני הארגון בצורה מיטבית. תכנון כזה מצריך ראייה מקצועית ומקיפה ודורש היכרות מעמיקה עם כל המקצועות ההנדסיים, עם טכנולוגיות מתקדמות ושיטות בנייה שונות וכן יכולת לימוד מהירה ומתודית של מבנה הארגון/תחום המחקר, משתמשי הקצה וצרכיהם השונים.

משרדנו עוסק במשך שנים רבות בתכנון מגוון פרויקטים בתחום המבנים המורכבים ועתירי המערכות כדוגמת מרלו״גים, מבני מעבדות ומו״פ, מטבחים מוסדיים גדולים וכד׳ ולכן בידנו ניסיון המקנה לנו יכולת לתת מענה תכנוני היקפי לנושא המורכב, החל משלב האפיון.

אנו עובדים במשך שנים רבות מול מערכת הביטחון וחיל ההנדסה האמריקאי בתכנון פרויקטים לוגיסטיים, עובדה שסייע הלנו לבנות יכולת ייחודית בהתאם לסטנדרטים בינלאומיים ובהתאם לצרכי הפרויקטים. האסתטיקה התעשייתית כשלעצמה היא נושא שאנו מקדישים לו תשומת לב רבה והיא מהווה אתגר מחודש בכל פרויקט כאשר המטרה הינה לשקף בצורה מושלמת את הפונקציה המיוצגת על ידה.

פתרון בעיות ועבודה בתנאי אי וודאות

הלחם והחמאה שלנו. מרבית הפרויקטים המבוצעים במשרד הנם פרויקטים מורכבים מבחינה התכולות, עתירי מערכות, להם שותפים לעיתים עשרות יועצים ומתכננים הנדסיים שונים. מטבע עבודתנו מול גופים גדולים, בהם לוגיסטיקה, צבא, מחקר ואקדמיה –חוקרים נקלטים, בסיסים מועתקים וטכנולוגיות מתחלפות בקצב מסחרר. פעמים רבות תוקפו של מסמך אפיון חלוט בתחילת עבודת התכנון שב ונפרם במהלכה, נתוני בסיס משתנים ולמעשה  לעיתים עם התקדמות התכנון גדלה אי הוודאות ומתרבה כמות הנעלמים.
אנו מורגלים בעבודה תחת לחץ, במתן פתרונות מידיים בתנאים אלו ובניהול פרויקטים בסביבה דינמית, בה תהליך קבלת ההחלטות במהלך הדרך מורכב, ויודעים "לחלץ קדימה״.

תכנון כוללני

התכנון בטכנולוגיות מתקדמות מחייב עבודה מתואמת היטב של כל הצוות ההנדסי, וניהול קפדני על מנת לעמוד בלוחות הזמנים וביעדי התקציב. בין השירותים המקצועיים הניתנים על ידי משרדנו,מועסקים על ידנו כל היועצים המקצועיים תחת משרד אדריכלים מוביל ובכך אנו ערוכים לספק את התכנון בכל הדיסציפלינות ההנדסיות, החל מהשלב הפרוגרמתי ועד למסירת המבנה כ Turn-key project- . אנו  עוסקים בתכנון כוללני במספר רב של פרוייקטיםבעשורים האחרונים ובקיאים מאוד בכל הדיסציפלינות ההנדסיות המעורבות בתכנון.

Icons made by Smashicons from www.flaticon.com